Обучение

Обучение

В центъра на работа на екипа в частна детска градина и ясла”Слънчева усмивка” стои детето с неговата психофизическа характеристика и неповторима индивидуалност. Образователните изисквания, регламентирани от МОН, са водещо начало в работата на целия ни екип.

Частната детска градина работи по програма, утвърдена от МОН.