Адаптация

Адаптация

Адаптирането на детето в новата среда е строго индивидуално. Ако детето среща много трудности при този процес, а именно – организирано ежедневие, нови хора и т.н., то може малкият човек постепенно да посещава градината за по няколко часа дневно, а ако се наложи и съвместно с единия родител (или упълномощено лице).