ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ

Прием

Приемът на деца в частна детска градина и ясла„Слънчева усмивка“ става по всяко време на годината при наличие на свободни места. Децата са разделени на три възрастови групи:

1 група: ясленаподходяща за деца между 10 мес. и 3г.  В тази група се набляга на адаптацията на детето към средата, която е различна от семейната.

2 група: подходяща за деца между 3 и 5 г. В тази група с децата се работи за усъвършенстване на творческото и емоционално развитие, както и за развитие на таланта на детето.

3 група: (подготвителна) в тази група работим с децата по подготовка за училище, развитие на начални умения за четене и писане, самостоятелност и организираност.

Документи : записването на дете в ЧДГ и ясла „Слънчева Усмивка“ става след попълване на заявление от родителите и следните медицински документи:

  • молба по образец за прием на детето
  • копие от акта за раждане
  • здравно-профилактична карта (попълнена от личния лекар)
  • имунизационен паспорт
  • изследване на патогеннчревни бактерии, не по-рано от 15 дни от постъпването на детето
  • изследване на кръв и урина
  • медицинска бележка, че детето не е в контакт с ОЗБ, издадена не по-рано от 3 дни от постъпването на детето

Записване

 

Регистрационна форма за кандидатстване

Моля попълнете следната форма ако искате да подадете документи за записване. На този етап не се ангажирате с нищо. Следва обратен контакт от наша страна.